Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

Για την ιστοσελίδα του Ομίλου μας


Οι στόχοι για την κατασκευή αυτής της ιστοσελίδας είναι:


  1. Η προβολή του Ομίλου.
  2. Η πληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητές του Ομίλου.
  3. Η επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στον Όμιλο.
  4. Η καταχώρηση άρθρων, εργασιών, προβλημάτων, φωτογραφιών, κλπ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: